Lòt sèvis yo

Misyon diplomatik la ap fè tout sa li kapab pou tout Ayisyen ki ap viv sou tè etranje benefisye sèvis li yo.

Genyen demach ki ap fèt pou kontinye amilyore kalite sèvis yo bay nan Misyon diplomatik yo.

Gen yon kontak an pèmanans ki devlope avèk  Misyon ayisyen  ki Kanada yo ansanm ak nan lòt vil yo pou yo tout rive travay ansanm.

Lòt pwosesis yo

Nou pa ekri tout sèvis nou kab bay yo nan paj sa a, yon moun dwe rele Misyon diplomatik la pou li kab gen pi plis enfòmasyon sou sa nou kab fè. Nimewo telefòn lan se : 613 238 16 28, ekstansyon 321 (resepsyonis)