Tarifs des services consulaires

 

# Service Frais
1 Nouvo paspò 93 USD
2 Paspò dijans 123 USD
3 Prèv dat nesans 25 CAD
4 Prèv pou pèmi kondui 25 CAD
5 Lòt kalite deklarasyon 25 CAD
6 Manda (pou chèk pansyon) 25 CAD
7 Lòt kalite manda 35 CAD
8 Legalizasyon dosye pou adopsyon 140 CAD
9 Lòt legalizasyon (Anrejistreman dokiman) 20 CAD
10 Lòt legalizasyon (Anrejistreman dokiman) 20 CAD
11 Rechèch papye ofisyèl nan Achiv Nasyonal Ayiti:
. Ak nesans (batistè) 52 USD
. Ak maryaj ( papye maryaj) 52 USD
. Ak divòs (papye divòs) 93 USD
. Ak lanmò (papye lanmò) 52 USD
12 Transkripsyon papye etranje 35 CAD
13 Deklarasyon nesans 35 CAD
14 Maryaj sivil  nan Anbasad la 200 CAD
15 Katdidantite ak sètifika pou vwayaj: 50 CAD
16 Atestasyon ekivalans pou salè :  15 CAD
17 Lesepase pou ka lanmò 130 CAD
18 Afidavi 25 CAD
19 Otorizasyon yon paran ( san demann paspò poko fèt)  25 CAD
20 Deklarasyon sou sèman 25 CAD