Kreyòl / English version coming soon
A
A

Nouvo sèvis entènèt

imagesWT4OTS9A

 

Papye Leta sivil – Sèvis anliyLivrezon nan peyi etranje (LNPE) / Achiv Nasyonal Ayiti (ANA)

Anbasad Ayiti nan Kanada, ki respekte desizyon enstitisyon ki gen konpetans pou kalite travay  sa a nan gouvènman an, ap enfòme sitwayen ayisyen ki ap viv Kanada yo, apati 1ye jen 2014, Misyon an ap genye nyon sèvis anliy pou pèmèt yo jwenn ekstrè rejis papye Leta sivil ki nan achiv nasyonal Ayiti.

Sikilè administratif sa a pibliye nan de lang ofisyèl Ayiti yo pou esplike detay regleman sa a kifenk parèt.

Anbasad Ayiti nan Kanada ap di nou mèsi  pou tout atansyon nou bay dokiman sa a.

 

Tradiksyon nòt ofisyèl leta a

« Ministè Afè Etranje voye konpliman pou Misyon Diplomatik yo ak Biwo Konsila Ayitiyo epi,  palan de Nòt Sikilè DG/0037  ki parèt nan mwa janvye 2014 la, se avèk anpil fyète li ap transmèt yo yon echantiyon papye sekiritè Direksyon Jeneral Achiv Nasyonal Ayiti a ap fè sikile depi nan dat  1ye oktòb 2013.

Chanselri a ap fè Misyon Diplomatik yo ak Biwo Konsila Ayiti yo konnen, apati  31 me 2014,  Ayisyen ki ap viv aletranje ap bezwen yon ekstrè batistè yo ki parèt sou papye sekiritè a lè yo ap fè demann pou yon paspò.

Ministè Afè Etranje  a  ap pwofite okazyon sa a pou li voye tout konsiderasyon li bay Misyon Diplomatik yo ak Biwo konsila yo».

                                                                                                                             Pòtoprens, 21 mas 2014

 

Spécimen renseigné des ANH

Balklänning Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning